Bezpečnost dětí

Společnost ISOTRA a.s. zavedla u svých produktů ochranné systémy, které splňují požadavky dle normy ČSN EN 13120 na zajištění bezpečnosti dětí.

Přečtěte si, jak nově tuto problematiku upravují normy Evropské komise a jaké ochranné systémy zavádí společnost ISOTRA a.s. u svých produktů.

error: